Acasa

Rețeaua NATURA 2000 – a fost creată pentru a asigura conservarea habitatelor naturale (habitate de interes comunitar), precum și pentru supraviețuirea speciilor amenințate cu dispariția și a celor rare (numite in continuare specii de interes comunitar) de pe teritoriul Uniunii Europene.

Rețeaua Ecologică Natura 2000 urmărește conservarea biodiversității la nivel European luând în considerare realitățile economice, sociale și cultural specific fiecărui stat membru.

Păstrarea într-o stare de conservare favorabilă este prevăzută a fi realizată printr-o gospodărire durabilă a resurselor natural și nu prin protecție strictă și integral.

Cadrul legal pentru implementarea Rețelei Natura 2000 îl reprezintă două directive ale Comisiei europene, respectiv:

  • Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, cunoscută sub numele de ”Directiva păsări”, adoptată la 2 aprilie 1979 și
  • Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor natural, a florei și a faunei sălbatice, cunoscută sub numele de ”Directiva habitate”, adoptată la 21 mai 1992.

La nivel național, aceste două directive au fost transpuse inițial în legislația românească prin Legea 462/2001 pentru aprobarea de Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice.  Ulterior au fost promulgate H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție avifaunistică, ca parte integrantă a Rețelei Ecologice Europene Natura 2000 în România și O.M. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată de interes comunitar.

În luna iunie a anului 2007 a fost promulgată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice care, în comparație cu actele anterioare, conține prevederi mai detaliate referitoare atât la constituirea rețelei Natura 2000 cât și la administrare, modificată și completată prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 154/2008.